Search for:

Coaching stimuleert 
Onzekerheid over het voortbestaan van je praktijk of bedrijf, spanning op het werk, dreigende werkloosheid of financiële problemen, verplichte en onnatuurlijke verandering van je leef-gedrag door nieuwe wetgeving, om maar een paar dingen te noemen, zorgen ook voor spanning in je privé domein. Stress en angst zijn in crisissituaties onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het ernstigste geval kan dat leiden tot langdurige ontwrichting van je persoonlijk leven of tot scheiding met alle gevolgen van dien. Hoe blijf je in tijden van crisis toch positief en voorkom je piekergedrag? Dat is niet zo eenvoudig en hangt heel erg samen me je persoonlijkheid en je veerkracht. Wat in ieder geval helpt is praten met iemand die begrijpt in welke situatie je verkeert.

Bij persoonlijke coaching wordt een holistische methode toegepast om oorzaak en gevolg duidelijk boven water te krijgen. Wellicht is de lezer niet bekend met deze methode daarom zijn onderstaande coaching gebieden expliciet verwoord. Tijdens het intake gesprek wordt de samenhang tussen de diverse coaching gebieden vertaald naar een hulp c.q. coachvraag.