Tips voor positief denken

Soms is het in tijden van crisis moeilijk om positief te blijven. Misschien helpen de volgende tips?

 

  • Richt je in elke situatie op het positieve. Dit betekent ook: denk goed over jezelf en anderen. Ga constructief met je omgeving om. Verwacht het beste van het leven. Vertrouw erop dat je zult krijgen waar je naar verlangt.

 

  • Vele wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat positieve denkers gezonder en langer leven en hun doelen beter bereiken. Ze geven minder snel op en ervaren significant meer geluk.

 

  • Onze mentale belevingswereld bestaat uit: gedachten, gevoelens en overtuigingen. Positieve overtuigingen over jezelf, andereen en de toekomst be├»nvloeden je totale benadering van het leven. Een positieve gedachte leidt tot een goed gevoel en motiveert opbouwend gedrag.

 

  • Onderzoek gedachten. Wat is de aanleiding voor een negatieve gedachte? Kun je het zien als een kans uit te vinden en te werken aan wat belangrijk voor je is? Toets of je opvattingen over gebeurtenissen en anderen juist zijn. Ook al heb je last van negatieve gedachten, ze maken je nooit minder.

 

  • Mensen maken vele denk- en waarnemingsfouten. Niets of niemand is alleen maar slecht. Analyseer je negatieve gedachten en kijk of er geen betere interpretaties van de werkelijkheid zijn. Het in evenwicht brengen van je denkwijze heeft een groot positief effect. Noteer je eerste pessimistische reactie en zoek naar een meer optimistische visie. Meet daarna het effect op je gevoel.

 

  • Realistisch denken betekent dat perfectie niet bestaat. Verdedig jezelf tegen je interne criticus zoals de beste topadvocaat dat zou doen. Laat ruimte voor fouten. Je mag moet zijn, even niet opletten of even niet in vorm zijn.

 

  • Let op het totaalbeeld, niet alleen op details die mogelijk wat minder zijn. Tegenslag zier er over een tijd weer anders uit, dingen veranderen en verbeteren. Wat is de meest redelijke interpretatie> Maak een beeld van mogelijke oplossingen. Stel dat het goed gaat. Mag je eens voor de variatie overdrijven naar een positieve kant.

 

  • Verbeeldingskracht: maak positieve beelden. Haal ze dichterbij. Zie ze in heldere, duidelijke kleuren en ervaar zo meer energie en enthousiasme. Verzacht en verklein dreigende angstbeelden. Versnel of vertraag je innerlijke stem al naar gelang je behoefte aan een prettig tempo. De werkelijkheid laat zich niet veranderen maar je waarneming kun je tot op elk niveau aanpassen. Is het mogelijk diepe ontspanning en kalmte te combineren met het gevoel dat je elke situatie aankunt?

 

  • Zelfbevestigend knikken bij een positieve gedachte bevordert het vertrouwen in die gedachte. Bovendien versterkt het de geloofwaardigheid en (interne) overtuigingskracht van wat je denkt.

 

Bron: Positive thinking, Suzan Quilliam